Новини за продукта на Enzolytics Inc. – ITV-1: Rosetta Lifecare е изключителен дистрибутор на ITV-1 за Африка и Азия. Ние сме готови да предложим този продукт чрез нашите местни представители в повече от 14 страни с население над 2 милиарда, веднага щом приключат съответните процедури по регистрацията му в съответния регион. В момента първите партиди ITV-1 се произвеждат в Danhson, България, предназначени за клинични изпитвания в Африка, което е необходим елемент от процеса на регистрация и оторизация.

Сътрудничеството между Enzolytics Inc и Rosetta Lifecare Bulgaria в напреднала фаза

Приветстваме плановете на Enzolytics, Inc. да представи на пазара на САЩ своя имуномодулатор, идентифициран с...

Финален отчет на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести: „Проучване на цитотоксичния ефект на инактивиран пепсинов фрагмент (IPF)“

Това е финален отчет на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести на тема: „Проучване...

Ензоимун Актив срещу Коронавирус, отчет на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)

Това е официален отчет на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ) на тема:...

Ензоимун Актив срещу Херпес Симплекс, доклад на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ)

Това е финален отчет на Националнен Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ) на тема:...

Rosetta Lifecare Bulgaria LTD About Us

За Нас

 

Розета Лайфкеър България ООД е дистрибутор на лекарства и хранителни добавки, ангажиран с комерсиализацията на своите собствени протеини за лечение на инвалидизиращи инфекциозни заболявания.

Ние, от Розета Лайфкеър България ООД, сме горди да представим Ензоимун Актив, иновативна хранителна добавка, която ще помогне за воденето на здравословен и щастлив живот. Винаги сме посветени на изследвания и разработки за получаване на най-новите формули и най-качествените продукти, за да служим на човечеството.

Розета Лайфкеър България ООД си партнира с компании с дългогодишен опит в изолирането и пречистването на протеини в имунохимията и биохимията, заедно с опит в прилагането на терапевтични протеини, използвани при ХИВ и рак.

Ние също така имаме опит в изготвянето на заявления за хранителни добавки с иновативни и полезни компоненти.

Как Помагаме

 

Нашето водещо съединение Ензоимун Актив е суспензия от инактивиран пепсинов фрагмент (IPF), което според проучванията е ефективно при лечението на ХИВ, рак, много инфекциозни и някои автоимунни заболявания.

IPF е активното лекарствено вещество в Ензоимун Актив и е пречистен екстракт от пепсин. Доказано е, че Ензоимун Актив модулира имунната система. IPF е технология и платформа, която може да се използва за разгръщане в широк спектър от приложения.

Той не съдържа специални неврологични, стомашно-чревни и хематологични странични ефекти, наблюдавани при антиретровирусите, използвани днес. IPF не е показал, че е обект на вирусна резистентност и е рентабилен.

Rosetta Lifecare Bulgaria LTD How We Help

Как Работи IPF

2 начина на действие: Директно предотвратява CD4 Т Т-клетките. Активира Th1 имунния отговор, т.е. включва макрофаги, които всъщност поглъщат самия тумор, „убиец“ Т (всъщност Т-лимфоцити), които унищожават анормални клетки.

Модус 1

Чрез свързване със специфични протеини на външната повърхност на туморни частици, Immunotech IPF директно предотвратява заразяването на CD4 T Т-клетки. С IPF, без IPF. gp120 се свързва с CD4 на ТТ-клетки и след това с корецептор. Причинява прикрепване на gp41 към клетката. IPF деактивира gp120 и gp41.

Enzoimmune Active Mode One

Модус 2

Immunotech IPF се свързва с Т-клетките и извиква отговори на имунната система Th1, които убиват заразените клетки. Цитокини и IPF. IFN-y, IL-2 и TNF – са цитокини, малки протеини, освободени от Т-клетките и получени от други клетки, за да генерират специфичен имунен отговор.

Enzoimmune Active Mode Two

Изглежда, че IPF модулира експресията на помощни Т1 клетки на сложни цитокини INF-y, IL-2, които селективно насърчават медиирания от клетките имунен отговор и впоследствие стимулират цитотоксичните лимфоцити. Тези лимфоцити имат важна роля в имунологичния отговор на гостоприемника. Протеините, кодирани от тези патогени, навлизат в ендогенния път за представяне на антигена и се експресират на повърхността на заразената клетка като комплекс с клас I MHC – протеини. IPF несъмнено представлява нов механизъм за стимулиране на вродените имунни отговори.

Rosetta Lifecare Bulgaria LTD Technology Summary

Технологичен Обзор

 

Имунната система има компоненти, които свързват и предоставят антигени към клетки, които са способни да инициират отговор на тези антигени. Молекулите CD1d CD 56 са семейство от високо консервативни антиген-представителни протеини, които свързват липиди и гликолипиди, което води до активиране на естествени „убиващи“ Т-клетки (NKT клетки), за да предизвикат защитен имунитет срещу имуногена.

Изолирали сме IPF, който е най-широко проучваният CD 56 лиганд до момента. Тествахме тези съединения за способността им да стимулират човешки NKT клетъчни линии, секрецията на ключови цитокини като IFN-IL 2 и IL-12 и да активират автоложни дендритни клетки, както и свързване с CD1d и инвариантния Т-клетъчен рецептор.

Докато по-голямата част от проведените проучвания се фокусират върху потенциала на IPF като ваксинален адювант, предвижда се съединенията да могат да се използват и като потенциално имунотерапевтично средство за лечение на рак.