Rosetta Lifecare Bulgaria in Cooperation with Enzolytics for a new product

Приветстваме плановете на Enzolytics, Inc. да представи на пазара на САЩ своя имуномодулатор, идентифициран с търговската марка „Enzolytics IPF Immune“.

Rosetta и Enzolytics продължават сътрудничеството си за налагане на своите продукти на световния пазар.

Приветстваме плановете на Enzolytics, Inc. да представи на пазара на САЩ своя имуномодулатор, идентифициран с търговската марка „Enzolytics IPF Immune“.

Тъй като продуктът Enzolytics е подобен по състав на имуномодулатора, предлаган от Rosetta под търговската марка „Enzoimmune Active“, и за да се избегнат бъдещи недоразумения или спекулации, считаме за необходимо да изясним следното: И двата продукта са базирани на една и съща биотехнологична платформа (IPF), патентован от тръст Жабилов (патент на САЩ № 8,309,072).

Enzolytics IPF Immune е търговска марка на Enzolytics, Inc, предназначена за разпространение в Северна Америка. Enzoimmune Active е търговска марка на Rosette Lifecare, предназначена за разпространение в Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Enzoimmune Active не се предлага в търговската мрежа в Съединените щати, където Enzolytics IPF Immune скоро ще се предлага в САЩ.

Rosetta и Enzolytics продължават сътрудничеството си за налагане на своите продукти на световния пазар.

Предупреждение: Неоторизирани /фалшиви/ пиратски уебсайтове са издигнали оферта „Enzoimmune Active“, на която не трябва да се доверявате. Нашият продукт е достъпен само чрез нашия уебсайт: enzoimmune.com.