Проучване на цитотоксичния ефект на инактивиран пепсинов фрагмент (IPF)

Цитотоксичен ефект на инактивиран пепсинов фрагмент (IPF)

Финален отчет на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести.

Това е финален отчет на Национален Център по Заразни и Паразитни Болести на тема: „Проучване на цитотоксичния ефект на инактивиран пепсинов фрагмент (IPF) – активна съставка на препарата „Ензоимун Актив“ върху клетъчни култури. Определяне на максимална нетоксична концентрация (MNC) и цитотоксична концентрация 50%.“ Можете да прочетете отчета, като кликнете на бутона отдолу.

Прочети отчета